MINE REFERANSER

Kristina Vedel Nielsen- foredragsholder om usynlig sykdom og psykisk helse

Jeg har etterhvert holdt foredrag på mange forskjellige arenaer, og spør alltid om en tilbakemelding fra mine oppdragsgivere etter endt oppdrag, og her er noen av dem.

 

"FFO Viken har avholdt 3 webinar for medlemmer som er svært fornøyde med foredragene du holder. Du er tydelig, du gir gode råd og folk kjenner seg igjen i frustrasjonen når sykdom oppstår. Hvor kan man finne informasjon om rettigheter og tips på å mestre hverdagen, rett og slett "finne nøkler til et bedre liv". Vi har også hatt foredrag med deg om hvordan finne frem i NAV, tips og råd på veien. Vi får tilbakemeldinger om at de bruker dine tips og råd og føler det hjelper til med å gi et bedre liv. Tusen takk for gode og engasjerende temaer, vi vil helt sikkert engasjere deg igjen.
-Marit S.Olsen, FFO Viken

 

"Kristina Vedel Nielsen leverte et foredrag som var både profesjonelt og personlig på en gang. Nyttig, engasjerende og med mange nyttige og praktiske tips. Foreningen for Muskelsyke er glade for at vi engasjerte Kristina og anbefaler henne på det varmeste."
-Tollef Ladehaug, Foreningen for muskelsyke
"Tusen takk for et utrolig fint foredrag som du holdt hos oss i STOFO Nedre-Telemark lokallag. Du traff virkelig spikeren på hodet over alle følelsene kronisk sykdom vekker i en, av både sorg og skam og skyld, og følelsen av at livet står på hodet - og at det plutselig blir den nye normalen. Så gir du håp! Et håp om at det finnes en ny vei, om man bare velger å se etter andre muligheter. Og alt blir formidlet på en varm og levende måte. Men en stor dose humor. Tusen takk ❤️"
-Stoffskifteforbundet, Nedre Telemark lokallag

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

-Berit Lilly Wiborg, Fylkessekretær
«Kristina Vedel Nielsen var invitert til FFO Vestfold og Telemarks årlige Helsekonferanse den 23. og 24. september på Kongsberg for å holde innlegg om «Den Lille Røde Bok – for deg som møter NAV».
Det var 56 deltakere fra ulike organisasjoner under FFO-paraplyen. 
Nielsen delte sine erfaringer fra et aktiv liv til et liv hvor sykdom rammet. Hennes møte med NAV-systemet ble formidlet på en  informativ og engasjerende måte.  Hun satte søkelyset på viktige faktorer, som våre deltakere satte stor pris på»

Norges ME-forening, fylkeslaget i Rogland

-Astrid Meyer-Knutsen, for styret
Kristina formidler gjennom teori, og ved å fortelle sin egen historie om hvordan det er å leve med alvorlig sykdom. Hun byr på mange gjenkjennelige eksempler. Det ble også gode sørsmål-og svarrunder. Tilbakemeldingene fra deltakerne i etterkant var svært positive!

Norges ME-forening, fylkeslaget i Hedmark og Oppland

-Irene Richardsen- Angen for styret
Kristina deler åpent om sine erfaringer, og formidler kunnskap om ME på en måte som når fram til de syke, pårørende og fagfolk. Hun klarer på en unik måte å formidle utfordringene mange møter i hverdagen. Vi anbefaler dette foredraget og foredragsholder på det varmeste.

Stoffskifteforbundet Nordmøre lokallag

-Tor Rune Halset og Lise Mittet Kvernen, ledere 
Stor takk til Kristina Vedel Nielsen som holdt et engasjerende og godt foredrag om det å leve med kronisk sykdom. Hun delte også sine erfaringer om hvordan en kan leve best mulig med de utfordringene langvarig sykdom fører med seg. Takk også til dere som møtte opp, både i Kristiansund og i Surnadal. Det ble gode spørsmål, samtaler og mye humor. 🦋

NAV Vestfold og Telemark

-Årskonferanse for ledere og mellomleder
Kristina Vedel Nielsen har skrevet Den lille røde bok for deg som møter NAV. Derfor ble hun med i møte med lederne i NAV Vestfold og Telemark- for å gi sine innspill til NAV.
Kristina fortalte om hvor utfordrende det kan være å ha en sykdom som ME. Om hvor utfordrende det kan være å få den hjelpen man trenger, og om hvordan regelverket kan stå i veien for å finne gode løsninger. Spesielt var hun opptatt utfordringene med å havne mellom to stoler, når man for eksempel ikke får  arbeidsavklaringspenger, men heller ikke uføretrygd. Hun oppfordrer alle som er syke til å ta ansvar til egen sak, men benytta også anledningen til å fortelle at de som jobber i NAV kan gjøre den store forskjellen.
Direktør Terje Tønnessen synes tilbakemeldingene fra Kristina var nyttige, og vil ta med innspillene i NAVs videre arbeid.Takk for at du delte dine erfaringer og tanker, Kristina!

Sykehuset i Vestfold, Lærings-og mestringssenter

-Gro Marie Woldseth, Fagkonsulent
Kristina har bidratt inn på mestringskurs som erfaringskonsulent fra 2014-2019. Hun formidler sine perspektiver med både varme og engasjement. Hun er praktisk og tydelig i sin formidling, slik at tilhørerne får med seg mange ideer som kan utforskes. Det gis rom for spørsmål og dialog underveis.
Kristina er en profesjonell formidler, med mange hjertesaker og personlige eksempler som kan inspirere til gode samtaler.

FFO Bipolarforeningen Norge

- Åshild Martinsen Brygfjeld, Frivilligkoordinator Bipolarforeningen
 
Kristina Vedel Nielsen anbefales varmt til dere som ønsker en personlig vinkling på godt faglig innhold. Hun var innleid av Bipolarforeningen Norge for å holde foredrag om temaet NAV. Vårt primære ønske var faglig påfyll slik at de best mulig kan hjelpe våre brukere. Foredraget var skreddersydd til våre frivillige. Hun passet perfekt til vår målgruppe, med sin bakgrunn som erfaringsekspert.
 

Sandefjord kommune

Elisabeth Kehlet, Kommunepsykolog/ Psykologspesialist
Kristina bidro positivt i planleggingen og gjennomføringen av foredrag til kurs i helsepedagogikk, og var en ryddig og god samarbeidspartner. Hun belyste temaet på en pedagogisk nyttig måte og foredraget hennes ble positivt mottatt av kursdeltagerne.

TIDLIGERE OPPDRAGSGIVERE