TILBAKEMELDINGER FRA OPPDRAGSGIVERE

Stoffskifteforbundet Nordmøre lokallag

-Tor Rune Halset og Lise Mittet Kvernen, ledere 

Stor takk til Kristina Vedel Nielsen som holdt et engasjerende og godt foredrag om det å leve med kronisk sykdom. Hun delte også sine erfaringer om hvordan en kan leve best mulig med de utfordringene langvarig sykdom fører med seg. Takk også til dere som møtte opp, både i Kristiansund og i Surnadal. Det ble gode spørsmål, samtaler og mye humor. 🦋

NAV Vestfold og Telemark

-Årskonferanse for ledere og mellomleder

Kristina Vedel Nielsen har skrevet Den lille røde bok for deg som møter NAV. Derfor ble hun med i møte med lederne i NAV Vestfold og Telemark- for å gi sine innspill til NAV.

Kristina fortalte om hvor utfordrende det kan være å ha en sykdom som ME. Om hvor utfordrende det kan være å få den hjelpen man trenger, og om hvordan regelverket kan stå i veien for å finne gode løsninger. Spesielt var hun opptatt utfordringene med å havne mellom to stoler, når man for eksempel ikke får  arbeidsavklaringspenger, men heller ikke uføretrygd. Hun oppfordrer alle som er syke til å ta ansvar til egen sa, men benytta også anledningen til å fortelle at de som jobber i NAV kan gjøre den store forskjellen.

Direktør Terje Tønnessen synes tilbakemeldingene fra Kristina var nyttige, og vil ta med innspillene i NAVs videre arbeid.

Takk for at du delte dine erfaringer og tanker, Kristina!

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

-Berit Lilly Wiborg, Fylkessekretær

«Kristina Vedel Nielsen var invitert til FFO Vestfold og Telemarks årlige Helsekonferanse den 23. og 24. september på Kongsberg for å holde innlegg om «Den Lille Røde Bok – for deg som møter NAV».
Det var 56 deltakere fra ulike organisasjoner under FFO-paraplyen. 
Nielsen delte sine erfaringer fra et aktiv liv til et liv hvor sykdom rammet. Hennes møte med NAV-systemet ble formidlet på en  informativ og engasjerende måte.  Hun satte søkelyset på viktige faktorer, som våre deltakere satte stor pris på»

FFO Viken

-Tove Malnes, Fylkessekretær

«FFO Viken arrangerte webinaret «Fra kaos til kontroll i møte med NAV» onsdag 1. februar. Tilbakemeldinger viser at foredraget som Kristina Vedel Nielsen holdt for nærmere 40 deltakere, ble svært godt mottatt.
«Dette var nyttig» - «opplysende» og «gode tips» var utsagn som ble formidlet til oss.