VELKOMMEN HIT!

Jeg er Kristina Vedel Nielsen og er kurs-og foredragsholder, og er her for å hjelpe deg. Er du kronisk syk og ønsker deg et nettverk sammen med andre kan du klikk deg inn på knappen under...

 
>>LES MER OM MEDLEMSPORTAL

Min hjertesak er å hjelpe kronisk syke til en bedre hverdag ved å få balanse mellom hvile og aktivitet. Jeg er praktisk og tydelig i min formidling, og forener teori, praksis og egne erfaringer i temaer som; kronisk sykdom, å leve med funksjonstap, sorg, tilrettelegging, og hvordan forholde seg til NAV. Jeg er også opptatt av å spre kunnskap om det å leve godt på tross av sykdom og tilrettelegging. Jeg har holdt foredrag for tusenvis av pasienter, pårørende og helse-og fagpersonell ved fagkonferanser, frivillige organisasjoner, kommuner og NAV.

BLI MED I MEDLEMSPORTALEN LIVSMESTRING!
Dette er medlemsportalen for deg med ME/CFS, utmattelse/fatigue, eller er under utredning. Her får du hjelp, støtte, oppfølging, og ulike verktøy til å håndtere hverdagen med kronisk sykdom. I medlemsportalen får du også tilgang til nettkurset: Å leve med ME/CFS, fatigue.
 
Du vil få god veiledning av meg som kursinstruktør, som har kunnskap og egen erfaring, slik at du unngår å gjøre masse feil og ta i mot råd av varierende kvalitet.
 
Du vil være del av et fellesskap hvor du kan dele erfaringer med andre medlemmer som forstår hvordan det er å leve med kronisk sykdom😊
>>LES MER OG MELD DEG INN HER!
Hei, jeg er Kristina!

Jeg har jobbet som kurs-og foredragsholder siden 2015, og har møtt 1000-vis av pasienter med kronisk sykdom. Som 38 åring opplevde jeg mitt livs største utfordring da jeg ble alvorlig syk og fikk en omstridt diagnose, dårlig prognose og dyptgripende karriéreendring. Sykdommen satte meg ut av arbeid og en vanlig hverdag i mange år. I dag jobber jeg med å hjelpe andre med kronisk sykdom til en bedre hverdag.

Jeg har en bachelorgrad i ledelse med vekt på motivasjon og mestring, årsstudium i psykologi og sertifisert coach. Videre har jeg i mange år jobbet som erfaringskonsulent ved Lærings-og mestringssenter med ME-mestringskurs.

JEG HOLDER FOREDRAG FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER, VED FAGKONFERANSER, KOMMUNER OG NAV

Jeg deler min egen sterke historie og snakker åpent, ærlig og humoristisk om å leve med kronisk sykdom og funksjonstap. Ikke minst tar jeg for meg hvordan vi kan komme oss gjennom dyp avgrunn og mørke for så å  igjen å føle livsglede og bli en ressurs for andre. 

Min største styrke og drivkraft som foredragsholder er en enenergisk tilstedeværelse. Jeg legger spesielt vekt på at tilhørerne sitter igjen med konkrete verktøy og inspirasjon.

Jeg skreddersyr gjerne foredrag etter ditt ønske, innen følgende temaer:
– Å leve med kronisk sykdom
– Takknemlighet og tilstedeværelse
– Tilrettelegging for pasienter med ME/CFS
– Hvordan håndtere omstilling og endring
– Sorg og sorgarbeid
– I møte med NAV

>>LES MER OM ULIKE FOREDRAG HER
DEN LILLE RØDE BOK FOR DEG SOM MØTER NAV

Denne boka er ment som et verktøy for deg som av èn eller annen grunn trenger NAV sine tjenester. Den kan benyttes som et oppslagsverk hvor du finner grunnleggende informasjon om NAVs tjenester og ytelser, og du vil finne mange tips og råd underveis. Det viktigste boka kan lære deg, er å ta ansvar selv og være i forkant slik at du er best mulig forberedt gjennom din prosess.

>>KJØP BOKEN HER
HVA NÅ? TI NØKLER TIL EN BEDRE HVERDAG MED KRONISK SYKDOM

Hvordan kan du leve best mulig med de utfordringene langvarig sykdom fører med seg?

Kristina Vedel Nielsen deler med deg i denne boken hvordan du kan leve med en sorg over at livet ikke ble som planlagt. Underveis får du mange nyttige tips og øvelser, inspirasjon og mentale styrkeøvelser til bruk i hverdagen.

Boka er et støttende verktøy for alle som har langvarig sykdom, men er også nyttig for deg som pårørende eller helsepersonell.

>>KJØP BOKEN HER
DET DU IKKE SER: Å LEVE MED KRONISK SYKDOM

KRISTINA VEDEL NIELSEN (f.1974) er en av ti til tyve tusen nordmenn som lever med Myalgisk Encefalopati (ME). I 2015 kom Institute of Medicine med en grundig rapport hvor de konkludert med at «ME er en alvorlig, kronisk og kompleks multisystemsykdom, og som er sterkt funksjonsnedsettende». På tross av dette opplever ME-syke å ikke få hjelpen de trenger i hjelpeapparatet.

Forfatteren tar deg med inn i hennes historie gjennom sykdomsdebut via utredning, diagnose, rehabilitering, arbeidsrettet tiltak og uføre prosessen.  Boka inneholder også informasjon om praktiske løsninger og hjelpemidler, og en grunnleggende innføring i stønadsordninger og rettigheter. 

>>KJØP BOKEN HER

Bli med i Facebookgruppen Å leve med ME: Livsglede i hverdagen

Dette er en gruppe for deg som ønsker å ha et fellesskap med andre kronisk syke. Her legges det ut ukentlig poster om ulike temaer, og du kan spørre om tips og råd.
Bli med oss, vi er nesten 2000 medlemmer! Det er en privat gruppe så kun vi som er i gruppa kan se hvem som er med og hva som postes.

>>BLI MED I GRATIS FACEBOOKGRUPPE

SETT OG HØRT I