Med håp, inspirasjon, og humor leverer Kristina inspirerende foredrag til veldedige organisasjoner, bedrifter, kommuner, NAV og ved fagkonferanser.

Noen av hennes oppdragsgivere er Kreftforeningen, FFO, Norsk Revmatikerforbund, Fibromyalgiforbundet, Norges ME-forening, NAV Vestfold og Telemark, NAV Vest- Viken og Bipolarforeningen. 

Hun forener sin personlige historie med ulike strategier for å håndtere endring i møte med kronisk sykdom. Foredragene er basert på hennes mangeårige erfaring som kronisk syk selv siden 2012, og i møte med mennesker i krise og fagpersoner som møter dem.

 

TA KONTAKT HER

Foredrag 

Foredragene kan skreddersys etter ønske

Fra kaos til kontroll i møte med NAV

Dette er foredraget som passer for  veldedige organisasjoner, deres likepersoner og pårørende.

  • Dette foredraget er basert på boka "Den lille røde bok for deg som møter NAV".

  • Her bruker Kristina sin erfaring som bruker i NAV- systemet i over ti år når hun viser hvordan du kan ta kontroll over egen prosess i NAV-systemet.

  • Dette foredraget er lærerikt med mange gulltips underveis for lytterne å ta med seg.  

  • Emner som dekkes er; brukermedvirkning, ansvarliggjøring, mot, og skam.

Hva nå? Ti nøkler til en bedre hverdag med kronisk sykdom

Dette er foredraget som passer for  veldedige organisasjoner, deres likepersoner og pårørende.

 

Hvordan kan du leve best mulig med de utfordringene langvarig sykdom fører med seg? er tema for dette foredraget.

Her deler Kristina hvordan du kan leve med en sorg over at livet ikke ble som planlagt. Underveis i foredraget får du mange nyttige tips og øvelser, inspirasjon og mentale styrkeøvelser til bruk i hverdagen. 

Det du ikke ser: å leve med kronisk sykdom

 

I dette foredraget som er basert på boken; Det du ikke ser: å leve med kronisk sykdom, forteller Kristina historien om en livskrise. Hvordan hun har snudd sykdom til en styrke, og vendt utfordringer og det vonde til noe positivt.

Hun forteller åpent og ærlig om hvor brutalt det var å bli alvorlig syk. Det å gå fra å være aktiv med terrengsykling, løping og fjellturer til å bli mye husbundet og sengeliggende. Foredraget tar også for seg skam, fordommer og stigma rundt kronisk sykdom, og viktigheten av å være aktør i eget liv.  

Et foredrag som garantert vil gjøre deg berørt!

Det første skrittet- Hjelp og hjelpemidler gir økt livskvalitet

 

I dette webinaret snakker Kristina om hvordan hjelp og hjelpemidler kan bidra til en bedre hverdag med kronisk sykdom. Hun vil blant annet snakke om hvorfor det er vanskelig å ta imot hjelp og hjelpemidler, og hvordan klare å ta det første skrittet. Kristina vil også ta for seg den gode effekten av energiøkonomisering, og hva slags hjelp og hjelpemidler som finnes. 

Kvinnehelse: utfordringene ved å ha en sykdom som er underprioritert

 

I Norge er det ikke likestilling innen helse. Kvinnehelse blir fortsatt sterkt underprioritert, både når det gjelder forskning og behandlingstilbud. Visste du at det forskes mer på hvorfor menn blir skallet enn flere av de alvorlige sykdommene som rammer flest kvinner?

Her berøres temaer som: stigma, fordommer, sykdomshiarki og forskning. I tillegg belyses det hva som mangler av behandlingstilbud, og hva du selv kan gjøre for å få hjelpen du trenger. 

 

Hvordan tilrettelegge og få til godt samarbeid med brukere av NAV?

Dette er foredraget som passer for NAV-ansatte og andre som møter NAV-brukere i sitt arbeid. Foredraget er basert på boka "Den lille røde bok for deg som møter NAV". Boka er blitt tatt inn av Akademika, Norges største fagbokhandel, Norli, Haugen bok, biblioteker, NAV-kontor, og flere brukerorganisasjoner.

  • I dette foredraget bruker Kristina sin erfaring som bruker i NAV- systemet i over ti år, når hun viser til hva som er utfordringene i møte med en stor etat, og hva som kan gjøre prosessen enklere for alle parter.

  • Emner som dekkes;  brukermedvirkning, ansvarliggjøring, og kunnskapsdeling. Foredraget bygger på forskning om livskvalitet, brukerundersøkelser fra NAV og Direktoratet for forvaltning og IKT (DiFi), og brukerundersøkelser fra pasientorganisasjoner.

BOOK FOREDRAG HER!

Tilbakemeldinger fra tidligere oppdragsgivere

 

FFO Bipolarforeningen Norge, april 2023

 
Kristina Vedel Nielsen anbefales varmt til dere som ønsker en personlig vinkling på godt faglig innhold. Hun var innleid av Bipolarforeningen Norge for å holde foredrag om temaet NAV. Vårt primære ønske var faglig påfyll slik at de best mulig kan hjelpe våre brukere. Foredraget var skreddersydd til våre frivillige. Hun passet perfekt til vår målgruppe, med sin bakgrunn som erfaringsekspert.
- Åshild Martinsen Brygfjeld, Frivilligkoordinator Bipolarforeningen

FFO Vestfold og Telemark, September 2022. 

«Kristina Vedel Nielsen var invitert til FFO Vestfold og Telemarks årlige Helsekonferanse den 23. og 24. september på Kongsberg for å holde innlegg om «Den Lille Røde Bok – for deg som møter NAV».
Nielsen delte sine erfaringer fra et aktiv liv til et liv hvor sykdom rammet. Hennes møte med NAV-systemet ble formidlet på en  informativ og engasjerende måte.  Hun satte søkelyset på viktige faktorer, som våre deltakere satte stor pris på»

-Berit Lilly Wiborg, Fylkessekretær