Med håp, inspirasjon, og humor leverer jeg inspirerende foredrag til veldedige organisasjoner, bedrifter, kommuner, NAV og ved fagkonferanser.

Noen av mine oppdragsgivere er Kreftforeningen, FFO, Norsk Revmatikerforbund, Fibromyalgiforbundet, Norges ME-forening, NAV- Vestfold og Telemark, og Bipolarforeningen. 

Jeg forener min personlige historie med ulike strategier for å håndtere endring i møte med kronisk sykdom. Foredragene er basert på min mangeårige erfaring som kronisk syk selv siden 2012, og i møte med mennesker i krise og fagpersoner som møter dem.

 

KONTAKT MEG HER!

Mine foredrag 

Jeg skreddersyr gjerne både foredrag, kurs, seminar og workshops etter ditt ønske

Fra kaos til kontroll i møte med NAV

Dette er foredraget som passer for  veldedige organisasjoner, deres likepersoner og pårørende.

 • Syns du NAV kan være vanskelig å forholde seg til. Dette foredraget er basert på boka "Den lille røde bok for deg som møter NAV".

 • Her bruker jeg min erfaring som bruker i NAV- systemet i over ti år når jeg viser hvordan du kan ta kontroll over egen prosess i NAV-systemet.

 •  Dette foredraget er lærerikt med mange gulltips underveis for lytterne å ta med seg.  

 •  Emner som dekkes er; brukermedvirkning, ansvarliggjøring, mot, og skam.

Hva nå? Ti nøkler til en bedre hverdag med kronisk sykdom

Dette er foredraget som passer for  veldedige organisasjoner, deres likepersoner og pårørende.

Hvordan kan du leve best mulig med de utfordringene langvarig sykdom fører med seg? er tema for dette foredraget.

Her deler jeg hvordan du kan leve med en sorg over at livet ikke ble som planlagt. Underveis i foredraget får du mange nyttige tips og øvelser, inspirasjon og mentale styrkeøvelser til bruk i hverdagen. Blant annet dekkes disse temaene.

Det du ikke ser: å leve med kronisk sykdom

 

I dette foredraget som er basert på boken; Det du ikke ser: å leve med kronisk sykdom, forteller jeg historien om en livskrise. Hvordan jeg har snudd sykdom til en styrke, og vendt utfordringer og det vonde til noe positivt.

Jeg forteller åpent og ærlig om hvor brutalt det var å bli alvorlig syk. Det å gå fra å være aktiv med terrengsykling, løping og fjellturer til å bli mye husbundet og sengeliggende. Foredraget tar også for seg skam, fordommer og stigma rundt kronisk sykdom, og viktigheten av å være aktør i eget liv. Være seg bevisst på hvordan valg, eller fravær av valg påvirker hverdagen vår.

Et foredrag som garantert vil gjøre deg berørt!

Kvinnehelse: utfordringene ved å ha en sykdom som er underprioritert

 

I Norge er det ikke likestilling innen helse. Kvinnehelse blir fortsatt sterkt underprioritert, både når det gjelder forskning og behandlingstilbud. Visste du at det forskes mer på hvorfor menn blir skallet enn flere av de alvorlige sykdommene som rammer flest kvinner?

Her berøres temaer som: stigma, fordommer, sykdomshiarki og forskning. I tillegg belyser jeg hva som mangler av behandlingstilbud, og hva du selv kan gjøre for å få hjelpen du trenger. 

 

Hvordan tilrettelegge og få til godt samarbeid med brukere av NAV?

Dette er foredraget som passer for NAV-ansatte og andre som møter NAV-brukere i sitt arbeid. Foredraget er basert på boka "Den lille røde bok for deg som møter NAV". Boka er blitt tatt inn av Akademika, Norges største fagbokhandel, Norli, Haugen bok, biblioteker, NAV-kontor, og flere brukerorganisasjoner.

 • I dette foredraget bruker jeg min erfaring som bruker i NAV- systemet i over ti år, når jeg viser til hva som er utfordringene i møte med en stor etat, og hva som kan gjøre prosessen enklere for alle parter.

 • Hvordan bidra og hjelpe brukeren til å ta ansvar i egen situasjon?

 • Hva gjenkjenner gode forløp gjennom NAV?

 • I dette foredraget dekkes emner som; brukermedvirkning, ansvarliggjøring, og kunnskapsdeling. Foredraget bygger på forskning om livskvalitet, brukerundersøkelser fra NAV og Direktoratet for forvaltning og IKT (DiFi), og brukerundersøkelser fra pasientorganisasjoner.

MIN BAKGRUNN 

 

 • Opplevde som 38 åring mitt livs største utfordring da jeg ble alvorlig syk, og ble diagnostisert med en nevrologisk sykdom som ga stort funksjonstap.

 • Forfatter av bøkene: Det du ikke ser- Å leve med kronisk sykdom, Den lille røde bok for deg som møter NAV, og Hva nå? Ti nøkler til en bedre hverdag med kronisk sykdom.  

 • Jeg har holdt kurs og foredrag for tusenvis av pasienter, pårørende, helse-og fagpersonell ved høyskoler, veldedige organisasjoner, kommuner, og NAV 

 • Jeg har bachelorgrad i ledelse med vekt på motivasjon og mestring, årsstudiet i psykologi, og er sertifisert coach.

 • Jeg har 5 år som erfaringskonsulent ved sykehuset i Vestfold bak meg, hvor jeg bidro inn på 18 mestringskurs og pårørendesamlinger.  

 • Jeg har i mange år jobbet som leder i privat sektor, og innen helseomsorg.

 • Min største styrke og drivkraft som foredragsholder er min tilstedeværelse og åpenhet rundt vanskelige temaer. Jeg legger spesielt vekt på at tilhørerne sitter igjen med ny inspirasjon og mot. 

For pristilbud og bestilling av foredrag

KONTAKT MEG HER!

Tilbakemeldinger fra tidligere oppdragsgivere

 

FFO Vestfold og Telemark, September 2022. 

«Kristina Vedel Nielsen var invitert til FFO Vestfold og Telemarks årlige Helsekonferanse den 23. og 24. september på Kongsberg for å holde innlegg om «Den Lille Røde Bok – for deg som møter NAV».
Det var 56 deltakere fra ulike organisasjoner under FFO-paraplyen. 
Nielsen delte sine erfaringer fra et aktiv liv til et liv hvor sykdom rammet. Hennes møte med NAV-systemet ble formidlet på en  informativ og engasjerende måte.  Hun satte søkelyset på viktige faktorer, som våre deltakere satte stor pris på»

-Berit Lilly Wiborg, Fylkessekretær
BOOK FOREDRAG HER!