Kurs-og foredragsholder // erfaringskonsulent // forfatter

Jeg holder foredrag for pasientorganisasjoner, ved fagkonferanser, rehabiliteringssenter, NAV og kommuner. Jeg skreddersyr foredrag etter ønske.

Med håp, inspirasjon, og humor leverer jeg inspirerende foredrag, hvor jeg forener min personlige historie med ulike strategier for å håndtere endring i møte med kronisk sykdom. Foredragene er basert på min mangeårige erfaring i møte med mennesker i krise og fagpersoner som møter dem.
 
Jeg er utdannet med en bachelorgrad i ledelse, årsstudium i psykologi og er sertifisert coach. Har erfaring som kronisk syk siden 2012, og som NAV-bruker gjennom 10 år. Jeg har tidligere jobbet 5 år som erfaringskonsulent ved lærings-og mestringssenteret ved sykehuset i Vestfold, og vært med å bygge opp mestringskurs for ME-pasienter.

Fra kaos til kontroll i møte med NAV

Dette er foredraget som passer for  pasientorganisasjoner og deres likepersoner og pårørende.

 • Syns du NAV kan være vanskelig å forholde seg til, kjenner du deg misforstått, eller opplever du å ikke bli trodd? Dette foredraget er basert på boka "Den lille røde bok for deg som møter NAV".
 • Her bruker jeg min erfaring som bruker i NAV- systemet i over ti år når jeg viser hvordan du kan ta kontroll over egen prosess i NAV-systemet, og hvordan du kan unngå misforståelser. 
 • Du har en unik mulighet til å spare tid og hodebry ved å ta ansvar for det du kan gjøre noe med i din prosess. 
 • Dette foredraget er lærerikt med mange gulltips underveis for lytterne å ta med seg.  
 • I dette foredraget dekkes emner som; brukermedvirkning, ansvarliggjøring, mot, og skam.

Hvordan tilrettelegge og få til godt samarbeid med brukere av NAV?

Dette er foredraget som passer for NAV-ansatte og andre som møter NAV-brukere i sitt arbeid. Foredraget er basert på boka "Den lille røde bok for deg som møter NAV". Boka er blitt tatt inn av Akademika, Norges største fagbokhandel, Norli, Haugen bok, biblioteker, NAV-kontor, og flere brukerorganisasjoner.

 • I dette foredraget bruker jeg min erfaring som bruker i NAV- systemet i over ti år, når jeg viser til hva som er utfordringene i møte med en stor etat, og hva som kan gjøre prosessen enklere for alle parter.
 • Hvordan bidra og hjelpe brukeren til å ta ansvar i egen situasjon?
 • Hva gjenkjenner gode forløp gjennom NAV?
 • Hva har livskvalitet med NAV å gjøre?
 • I dette foredraget dekkes emner som; brukermedvirkning, ansvarliggjøring, og kunnskapsdeling. Foredraget bygger på forskning om livskvalitet, brukerundersøkelser fra NAV og Direktoratet for forvaltning og IKT (DiFi), og brukerundersøkelser fra pasientorganisasjoner.

Hva nå? Ti nøkler til en bedre hverdag med kronisk sykdom

Hvordan kan du leve best mulig med de utfordringene langvarig sykdom fører med seg? er tema for dette foredraget.

Her deler jeg hvordan du kan leve med en sorg over at livet ikke ble som planlagt. Underveis i foredraget får du mange nyttige tips og øvelser, inspirasjon og mentale styrkeøvelser til bruk i hverdagen. Blant annet dekkes disse temaene:

 • Forson deg med situasjonen.
 • Tillat deg å sørge.
 • Lag strategier for å komme videre.
 • Finn hjelp og støtte i andre.
 • Rett fokuset mot det du fortsatt kan gjøre.

Det du ikke ser: å leve med kronisk sykdom

 

I dette foredraget som er basert på boken; Det du ikke ser: å leve med
kronisk sykdom, forteller jeg historien om en livskrise. Hvordan jeg har
snudd sykdom til en styrke, og vendt utfordringer og det vonde til noe
positivt.

Jeg forteller åpent og ærlig om hvor brutalt det var å bli alvorlig syk. Det å gå fra å være aktiv med terrengsykling, løping og fjellturer til å bli mye husbundet og sengeliggende. Foredraget tar også for seg skam, fordommer og stigma rundt kronisk sykdom, og viktigheten av å være aktør i eget liv. Være seg bevisst på hvordan valg, eller fravær av valg påvirker hverdagen vår.

Et foredrag som garantert vil gjøre deg berørt!

Tilbakemeldinger fra tidligere oppdragsgivere

FFO Vestfold og Telemark, September 2022. 

«Kristina Vedel Nielsen var invitert til FFO Vestfold og Telemarks årlige Helsekonferanse den 23. og 24. september på Kongsberg for å holde innlegg om «Den Lille Røde Bok – for deg som møter NAV».
Det var 56 deltakere fra ulike organisasjoner under FFO-paraplyen. 
Nielsen delte sine erfaringer fra et aktiv liv til et liv hvor sykdom rammet. Hennes møte med NAV-systemet ble formidlet på en  informativ og engasjerende måte.  Hun satte søkelyset på viktige faktorer, som våre deltakere satte stor pris på»

-Berit Lilly Wiborg, Fylkessekretær

For pristilbud og bestilling av foredrag

Ta kontakt med meg

(+47) 400 58 492 // [email protected]

 

Jeg kan tilpasse foredragene på forespørsel.