FOREDRAGSHOLDER

innen usynlig sykdom og psykisk helse

 

Som foredragsholder kombinerer jeg en sterk historie sammen med håp, humor, refleksjoner og verktøy for en hverdag med livskvalitet

Kontakt meg her

FOREDRAG JEG KAN TILBY

Foredragene kan skreddersys etter ønske, og det kan også gjennomføres digitalt. De fleste ønsker et foredrag på 45 minutter, men jeg kan også holde det kortere eller lengre.

Veldedige organisasjoner
Jeg blir booket inn hos veldedige organisasjoner slik som Kreftforeningen, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Revmatikerforbundet, Stoffskifteforbundet, mental helse, Fibromyalgiforbundet o.l. Her blir jeg også booket inn til pårørendesamlinger.

Fagkonferanser, seminarer  ledersamlinger og bedrifter

Jeg blir booket inn til fagkonferanser hos veldedige organisasjoner, Sykepleierforbundet, NAV-konferanser og ledersamlinger. Her snakker jeg om hvilke utfordringer du som usynlig syk møter på, og hvordan tilrettelegge på en god måte. Jeg snakker også om sykefravær, arbeid og psykisk helse.

 

Les mine referanser her

MINE FOREDRAG

ME – Nåtidens mest omstridte sykdom

 

I dette foredraget som er basert på boken; Det du ikke ser forteller jeg historien om å få en sykdom helsevesenet har lite kunnskap om, Myalgisk Encefalopati (ME).
I dette foredraget blir du presentert for:
Hva er ME? – her viser jeg til nyeste forskning på feltet.
Forklaring av de ulike gradene av sykdommen.
Symptomer ved ME – særlig vekt på PEM og kognitive utfordringer.
Hvorfor er det viktig å ha oppdatert kunnskap om ME?
Hva kan gjøres for å unngå at den syke blir sykere?
Hva har hjulpet meg fra 2012 hvor jeg var i alvorlig grad av sykdommen, til i dag hvor jeg er i mild grad og jobber.
Viktigheten av aktivitetsavpassing – og hva betyr det i praksis for den syke?
En skikkelig oppsving av en avslutning som vil gjøre deg godt enten du er syk selv, pårørende eller helse- og fagpersonell.

– Et foredrag som garantert vil gjøre deg berørt!

Hva nå? Ti nøkler til en bedre hverdag med kronisk sykdom

 

Hvordan kan du leve best mulig med de utfordringene langvarig sykdom fører med seg?
I dette foredraget deler jeg hvordan du kan leve med en sorg over at livet ikke ble som planlagt. Underveis får du mange nyttige tips og øvelser, inspirasjon og mentale styrkeøvelser til bruk i hverdagen. Blant annet dekkes temaer som sorg, aksept, hjelp- og hjelpemidler. Gjennom hele foredraget er det fokus på det du kan gjøre noe med.

Funksjonsnedsettelse – ingen hindring for en god hverdag!

I 2012 gikk jeg fra frisk til alvorlig syk i løpet av noen få måneder. Jeg fikk mitt funksjonsnivå nedsatt med omtrent 90 % sammenlignet med da jeg var frisk. Hva gjør dette med deg, og hvordan akseptere situasjonen over tapt funksjonsnivå? Hvordan finne tilbake til en hverdag som på nytt kan gi glede?
Hjelp og hjelpemidler kan bidra til en bedre hverdag, allikevel er det vanskelig for den syke å ta i mot dette.  Så hvordan klare å ta det første skrittet? Hva er effekten av energiøkonomisering og akitvitetsavpassing? Hva slags hjelp og hjelpemidler finnes?

Vi trenger å høre til for å ha det bra

- et foredrag om psykisk helse

 
Dette er foredraget som passer til verdensdagen for psykisk helse, veldedige organisasjoner, kommuner og andre som ønsker et foredrag innen psykisk helse.
 • I dette foredraget snakker jeg om hvordan alvorlig sykdom påvirker psykisk helse, og hva utenforskap og ensomhet gjør med livet du lever.
 • Jeg viser også til gode verktøy, og hva jeg har tatt i mot av hjelp for å være der jeg er i dag med god livskvalitet og jobb.

Når jobben blir brutalt borte – og veien tilbake!

- Et innsiktsfullt og tankevekkende  foredrag om sykefravær, arbeid og psykisk helse

 
Foredraget passer for ledere og mellomledere i offentlig og privat virksomhet, tillitsvalgte, verneombud, personalansvarlige, og andre interesserte innen helseforetak, kommuner, privat virksomhet og utdanning, samt NAV.
I 2012 ble jeg diagnostisert med en nevrologisk sykdom som ga stort funksjonstap. Jeg var ute av arbeidslivet i mange år, men i dag driver jeg eget foretak som kurs- og foredragsholder og forfatter.
 • Er arbeid alltid bra for den psykiske helse?
 • Hva kan gjøres for å stå i arbeid så lenge det er mulig?
 • Hva når arbeid ikke er mulig?
 • Samarbeid mellom individet, lederskapet, behandlings- og støtteapparat.
 • Hvorfor er det vanskelig å komme tilbake på jobb etter endt sykemeldingstid.
 • Tilrettelegging i sykemeldingsprosessen.
 • Fra sykepenger til AAP.
Jeg har god innsikt i hva som er utfordringene i møte med arbeidsgiver og NAV, og hva som skal til for å få til et godt samarbeid og komme tilbake i jobb.

Fra kaos til kontroll i møte med NAV

 
Dette er foredraget som passer for  veldedige organisasjoner, deres likepersoner og pårørende.
 • Foredraget er basert på boka "Den lille røde bok for deg som møter NAV" som er en håndbok for deg som møter NAV.
 • Her bruker jeg min erfaring som bruker i NAV- systemet i over ti år når jeg viser hvordan du kan ta kontroll over egen prosess i NAV-systemet.
 • Dette foredraget er lærerikt med mange gulltips underveis for lytterne å ta med seg.  

Hvordan tilrettelegge og få til godt samarbeid med brukere av NAV?

Dette er foredraget som passer for NAV-ansatte og andre som møter NAV-brukere i sitt arbeid. Foredraget er basert på boka "Den lille røde bok for deg som møter NAV". Boka er blitt tatt inn av Akademika, Norges største fagbokhandel, Norli, Haugen bok, biblioteker, NAV-kontor, og flere brukerorganisasjoner.
 • I dette foredraget bruker jeg min erfaring som bruker i NAV- systemet i over ti år, når jeg viser til hva som er utfordringene i møte med en stor etat, og hva som kan gjøre prosessen enklere for alle parter.
 • Emner som dekkes;  brukermedvirkning, ansvarliggjøring, og kunnskapsdeling. Foredraget bygger på forskning om livskvalitet, brukerundersøkelser fra NAV og Direktoratet for forvaltning og IKT (DiFi), og brukerundersøkelser fra pasientorganisasjoner.

Å våge å gjøre- ikke bare drømme

Jeg deler fra min  historie om å gå fra å drømme til å sette konkrete handlinger ut i livet. Jeg ga slipp på hjem, familie, venner og alt det kjente og trygge i Vestfold for å bo i ei rorbu i Lofoten. Det ble starten på en bratt læringskurve.
Jeg forteller om alt det fantastiske, spennende og vonde jeg opplevde i løpet av tiden jeg bodde ved havet i storslått natur, og hva jeg lærte om meg selv og livet.
Dette er et foredrag som berører, får deg til å trekke på smilebåndet og som til og med kan få deg til å våge å gjøre- ikke bare drømme.

Tidligere oppdragsgivere

Torill Bøifot Bentz, Leder Nordmøre lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund.

"En riktig stor takk til Kristina Vedel Nielsen som kom og holdt foredrag for oss om det å leve med usynlig sykdom og det å forholde seg til NAV. 
Vi fikk et godt innblikk i hvordan det var for henne og mange kjente seg nok godt igjen. Foredraget var lagt frem på en engasjerende, informativ og positiv måte, som gav rom til ettertanke, håp og ikke minst inspirasjon og verktøy til å fortsette og arbeide videre for en økt livskvalitet. Noe som er så viktig for oss alle som lever med usynlig sykdom. Det var en kveld med varme, glede, humor, tips og rom for spørsmål. En riktig givende kveld. Vi anbefaler Kristina på det varmeste."
Ta kontakt med meg her >>