FOREDRAGSHOLDER

innen kvinnehelse og likestilling

 

Med håp og humor leverer jeg inspirerende foredrag der min personlige sterke historie forenes med konkrete øvelser, enten for deg som selv er syk, eller for de som skal hjelpe

Kontakt meg her

Foredragene kan skreddersys etter ønske, og det kan også gjennomføres digitalt. De fleste ønsker et foredrag på 45 minutter, men jeg kan også holde det kortere eller lengre. Noen av temaene jeg kan snakke om er kvinnehelse, funksjonsnedsettelse, kronisk sykdom, mental helse, utenforskap, inkludering, arbeid, livskvalitet, og hvordan forholde seg til endringer.

 

Les mine referanser her

FOREDRAG for veldedige organisasjoner og bedrifter – Kronisk sykdom er min superkraft

Med håp og humor leverer jeg inspirerende foredrag der min personlige sterke historie forenes med ulike strategier for å vise vei til en bedre hverdag på tross av funksjonsnedsettelse. Veien tilbake til arbeid og livet har vært lang, med mange harde kamper. Likevel handler mine foredrag vel så mye om lyspunktene og menneskene som bidro til å lykkes med å snu en livskrise til et godt liv.

Jeg viser hvordan du som syk selv kan være din egen beste venn, og ta kontroll over din hverdag og prosessen du skal gjennom. Flere tusen har latt seg berøre og inspirere av min sterke historie. Jeg gir ofte helt konkrete tips og verktøy du kan bruke i din hverdag.

Ta kontakt for å høre hva jeg kan bidra med hos deg!

FOREDRAG – Å være kvinne i et helsevesen skapt for menn 

 

Kristina formidler på en svært engasjerende måte, og deler egen erfaring i møte med helsevesenet og NAV om hvordan det er å være kvinne i et helsevesen som er skapt for menn. Ved å fokusere på kvinnehelse vil det forbedre kvinners livskvaliteten, skape et godt og inkluderende samfunn, samtidig som man reduserer både sykefravær og kostnader. 

Kvinnehelseutvalget påpeker nødvendigheten av å ta kvinners helse på alvor og peker på at det er mye prat, men lite handling. Mange kvinnehelseproblemer er underkommunisert, underfinansiert, underbehandlet, og konkrete tiltak er nødvendige for å likestille kvinners og menns helse. Norske kvinner har høyere sykefravær, er oftere å finne i deltidsstillinger, blir oftere uføretrygdet enn menn, og tar fortsatt den største delen når det gjelder omsorgsarbeid. 

Kristina er opptatt av å formidle og dele kunnskap for at kvinner selv skal vite at de har makt, og hva den enkelte kan gjøre i møte med helsevesenet. Dette foredraget er det verdt å få med seg slik at kvinner forstår hva som skjer og får makt over sitt eget liv. 

Hun tilpasser dette foredraget til både fagkonferanser, events for kvinner, virksomheter og organisasjoner.  

FOREDRAG for ledere – Fra utenforskap til inkludering

 

Regjeringens målsetting er at minst 5 prosent av nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Når du ansetter folk med funksjonsnedsettelse får du medarbeidere som er lojale og stolte av bedriften sin, og et mer inkluderende og levende miljø.

Jeg har levd med funksjonsnedsettelse siden 2012, og har kjent utenforskap på kroppen. Jeg har bred erfaring innen hva som skal til av enkel tilrettelegging, kommunikasjon og verktøy du kan benytte med en gang. Ved å utfordre deg som leder til å tenke at funksjonsnedsettelse er en superkraft ved rekruttering kan du bidra til et mer inkluderende og varmt samfunn.

Temaer jeg kan snakke  om:

  • samarbeid

  • utenforskap, inkludering og mangfold

  • endring

  • selvledelse

Jeg tilpasser mine foredrag etter akkurat det du trenger til ditt arrangement eller oppdrag. Ta kontakt for å høre hva jeg kan bidra med hos deg!

FOREDRAG for helse-og fagpersonell – Du kan gjøre den store forskjellen

 

Jeg har bred erfaring innen hva som er utfordringene og hva som kan gjøres for å få til et godt samarbeid. Fokus er på tingene som kan gjøres noe med.

Jeg har i fem år jobbet som erfaringskonsulent ved Sykehuset i Vestfold, og vært med å utvikle mestringskurs der. Har også sittet som nestleder i en veldedig organisasjon i mange år, og jobbet som prosjektleder ved flere prosjekter. Jeg skriver artikler for nyhetsblader for ulike organisasjoner, deltar i podcaster, og engasjerer meg i samfunnsdebatten. Jeg drifter nettbasert mestringskurs for folk med kronisk sykdom, og er forfatter av tre bøker innen det å leve med kronisk sykdom.

Temaer jeg kan snakke om er alt fra samarbeid, inkludering, mangfold og endring til det å ta ansvar, selvledelse og kultur. Jeg tilpasser mine foredrag etter akkurat det du trenger til ditt arrangement eller oppdrag. Ta kontakt for å høre hva jeg kan bidra med hos deg!

 

NAV – Fra kaos til kontroll

Dette er foredraget som passer for veldedige organisasjoner, NAV-ansatte og andre som møter NAV- brukere i sitt arbeid.

Foredraget er basert på boka jeg har skrevet "Den lille røde bok for deg som møter NAV", som er en håndbok i møte med etaten med fokus på hva du kan gjøre noe med.

I dette foredraget bruker jeg min erfaring som bruker i NAV- systemet gjennom åtte år. Jeg har vært gjennom utredning, diagnostisering, mestringskurs, rehabilitering, arbeidsrettede tiltak, omskolering, Kvalifiseringsprogrammet og uføreprosessen.

Jeg viser til hva som er utfordringene i møte med en stor etat, men allikevel er hovedfokuset i mine foredrag på hva som kan gjøres noe med.

Jeg kan snakke om brukermedvirkning, hvordan kartlegge funksjonsnivå, hvordan bruke en aktivitetsdagbok, samarbeid, hjelp og hjelpemidler.

Ta kontakt for å høre hva jeg kan bidra med hos deg!

 

Tidligere oppdragsgivere

Ta kontakt med meg her >>