BØKER

Den lille røde bok for deg som møter NAV

Boka er et verktøy for deg som av én eller annen grunn trenger NAV sine tjenester. Den kan benyttes som et oppslagsverktøy hvor du finner grunnleggende informasjon om tjenester og ytelser, med mange tips og råd underveis. Det viktigste boka kan lære deg er å ta ansvar selv, og være i forkant slik at du er best mulig forberedt gjennom din prosess. "Den lille røde bok for deg som møter NAV" egner seg for bukere og brukerorganisasjoner, dessuten kan NAV og deres samarbeidspartnere få en gløtt inn i hvordan det er å måtte forholde seg til etaten. 
Utgiver: Galrof forlag
Utgivelsesår: 2022
ISBN: 9788292855072
Pris: kr 199 + porto 73
Innbundet,  261 sider
Bestill boka her

Hva nå? Ti nøkler for en bedre hverdag med kronisk sykdom

Hvordan kan du leve best mulig med de utfordringene langvarig sykdom fører med seg?
Kristina Vedel Nielsen deler med deg i denne boken hvordan du kan leve med en sorg over at livet ikke ble som planlagt. Underveis får du mange nyttige tips og øvelser, inspirasjon og mentale styrkeøvelser til bruk i hverdagen. Blant annet dekkes disse temaene:
  • Forson deg med situasjonen.
  • Tillat deg å sørge.
  • Lag strategier for å komme videre.
  • Finn hjelp og støtte i andre.
  • Rett fokuset mot det du fortsatt kan gjøre.
Boka er et støttende verktøy for alle som har langvarig sykdom, men er også nyttig for deg som pårørende eller helsepersonell.
Utgiver: Juli forlag
Utgivelsesår: 2022
ISBN: 9788269282603
Pris: kr 269 + porto 7
Innbundet,  206 sider
Bestill boka her

Det du ikke ser: å leve med kronisk sykdom

(Boka er en ny og oppdatert utgave av «Når livet sporer av. Å leve med ME»).

KRISTINA VEDEL NIELSEN (f.1974) er en av ti til tyve tusen nordmenn som lever med Myalgisk Encefalopati (ME). I 2015 kom Institute of Medicine med en grundig rapport hvor de konkludert med at «ME er en alvorlig, kronisk og kompleks multisystemsykdom, og som er sterkt funksjonsnedsettende». På tross av dette opplever ME-syke å ikke få hjelpen de trenger i hjelpeapparatet.
Forfatteren tar deg med inn i hennes historie gjennom sykdomsdebut via utredning, diagnose, rehabilitering, arbeidsrettet tiltak og uføre prosessen. Forfatteren belyser også viktige temaer slik som sorg, sykdomsskam, fordommer, stigma, aksept og mestring av alvorlig sykdom. Boken inneholder også informasjon om praktiske løsninger og hjelpemidler, og en grunnleggende innføring i stønadsordninger og rettigheter.
Utgivelsesår: 3 utgave, 2022
ISBN: 9788230349014
Pris: kr 299 + porto 73
Innbundet,  241 sider

 

Bestill boka her

BOKANMELDELSER

 «Den Lille røde bok for deg som møter NAV gir viktige råd og tips for brukere av NAV. Mange brukere opplever ikke at NAV er der for dem. (...) Derfor kan dessverre boken til Roger Pihl og Kristina Vedel Nielsen være et nyttig verktøy. Samtidig er den lille røde boken et symbol på en reform som aldri ble det den skulle blitt."
Åse Thomassen, Statsviter
 
"En helt genial bok for alle som må i møte med NAVg trenger et solid verktøy for å være forberedt. Anbefales virkelig, denne er gull verdt!
Merete Flaten
 
«Boken Det du ikke ser. å leve med kronisk sykdom, er tidvis brutalt ærlig om sykdommens lunefulle veier. Endelig en bok som forteller sannheten …» 
 Gry Finstad Molland, tidligere generalsekretær i Norges ME-forening
 
«Boken Det du ikke ser. å leve med kronisk sykdom, gir en utførlig beskrivelse av både de eksistensielle, følelsesmessige, praktiske, sosiale og økonomiske implikasjoner ved sykdommen … Boken kunne fint inngått i pensum på sykepleierstudiet»
Tina Grimsmo, sykepleier
 
«Jeg anbefaler boken Det du ikke ser. å leve med kronisk sykdom, både til pasienter, om mulig, og pårørende. Også helsepersonell og andre i hjelpeapparatet vil ha godt utbytte av å lese boken. Den gir kunnskap, innsikt og forståelse av ME-sykdommen og gode praktiske råd …» 
Laila Dåvøy, tidligere politiker, og sykepleier
"Her er en veldig praktisk informasjonsbok for deg som er i kontakt med NAV. Her får du vite det meste du trenger; hvordan de ulike prosessene er, hvilket ansvar og plikter NAV har, brukernes erfaringer, hvilke tjenester kan NAV bistå med, hva må du gjøre selv, hvordan går du fram for å søke på ulike stønader, og hva kan du gjøre om du får avslag. 
Veldig nyttig og informativ bok, i et praktisk format. Denne boka burde NAV kjøpt inn, og sendt fritt til alle som har vært sykemeldt i minst et år, og kommer under NAV sine "vinger".
Hverdagsnettmagasinet