MIN HISTORIE

 

  • Opplevde som 38 åring sitt livs største utfordring da hun ble alvorlig syk, og ble diagnostisert med en nevrologisk sykdom som ga stort funksjonstap.

  • Forfatter av bøkene: Det du ikke ser- Å leve med kronisk sykdom, Den lille røde bok for deg som møter NAV, og Hva nå? Ti nøkler til en bedre hverdag med kronisk sykdom.  

  • Kristina har holdt kurs og foredrag for tusenvis av pasienter, pårørende, helse-og fagpersonell ved høyskoler, veldedige organisasjoner, kommuner, og NAV 

  • Hun har bachelorgrad i ledelse med vekt på motivasjon og mestring, årsstudiet i psykologi, og er sertifisert coach.

  • 5 år som erfaringskonsulent ved sykehuset i Vestfold, hvor hun bidro inn på 18 mestringskurs og pårørendesamlinger.  

  • Kristina har i mange år jobbet som leder i privat sektor, og innen helseomsorg.

  • Hennes største styrke og drivkraft som foredragsholder er hennes tilstedeværelse og åpenhet rundt vanskelige temaer. Hun legger spesielt vekt på at tilhørerne sitter igjen med ny inspirasjon og mot. 

 

Sett og hørt i...

Kristina deltar i samfunnsdebatten om viktige temaer rundt kronisk sykdom, mental helse og det å forholde seg til NAV.