REISEN FRA FRISK OG AKTIV TIL Å BLI ALVORLIG SYK- OG TILBAKE TIL HVERDAGEN OG HJELPE ANDRE!

Året var 2012. Jeg var i full sving med en videreutdanning og skulle bli spesialpedagog og hjelpe ungdom med utfordringer. Lite visste jeg den gang at det var jeg som kom til å få store utfordringer, og trenge hjelp fra andre!

Jeg fikk en virusinfeksjon, og ble aldri frisk igjen etter den. Hver gang jeg syklet i skogen ble jeg kjempesyk. Hver gang jeg dro til undervisning ble jeg sengeliggende i mange dager. Jeg ble sykere og sykere. Tilslutt sa det stopp! 1,5 år senere ble jeg diagnostisert med Myalgisk Encefalopati (ME)- en alvorlig og funksjonsnedsettende sykdom. Mitt funksjonsnivå var drastisk redusert.

Det har vært en lang prosess frem til der jeg er i dag. Jeg har vært gjennom utredning, diagnostisering, rehabilitering, mestringskurs, alternativ behandling, gradert trening, kognitiv terapi, NAV og arbeidsrettede tiltak, omskolering og oppstart av eget firma. 

Idag bruker jeg min kompetanse til å hjelpe kronisk syke til å få en bedre hverdag ved å formidle kunnskap, håp og livsglede 🙂

- Kristina Vedel Nielsen, kurs-og foredragsholder

Å DELE MED ANDRE GIR STØTTE, INSPIRASJON, OG HÅP!


Selvstendig, alltid klart det selv, modig og har som mantra “skal ikke bry andre”. Er det deg også? Opplever du også en berg-og dalbane hverdag, hvor du klarer å gjøre aktiviteter en dag for så å krasje den neste?
Det tok meg mange år å aksepyere sykdom, og finne gode strategier inn i min hverdag. For meg var det svært nyttig og lære av andre som hadde gått veien før meg. Jeg har hatt verdens beste lærere og jeg deler av deres og min erfaring.

Nå har jeg skapt et nettverk av folk som heier på hverandre. Som vil hverandre det beste. Som støtter og som også gir deg tips når du spør om hjelp, eller glemmer deg selv i alt det du skal gi til andre. Joda vi er kronisk syke og har utfordringer, men vi kan få det enklere ved å ha noen som støtter oss og deler av sine erfaringer.

Bli med i medlemsportalen Livsmestring- med fokus på tingene vi kan gjøre noe med.
 

HA FOKUS PÅ DET DU FORTSATT KAN GJØRE, ISTEDENFOR ALT DU IKKE KAN

 

I starten av sykdom kan det være lett å ha fokus på alt det du ikke lenger kan gjøre, og alt du mister. Det å innse at du ikke kan gjøre det samme som før kan være en seig prosess. Å gjøre endringer er heller ikke alltid like gøy, særlig ikke de endringene du ikke ønsker å gjøre. Min styrke er å rette oppmerksomheten mot det som kan gjøres noe med. Dette er en trenigssak og kan så absolutt læres av alle. Det handler om små daglige valg, og lete etter de tingene som gjør deg godt.

I media

Jeg er opptatt av å vise et ansikt utad om hvordan det er å leve med kronisk sykdom, og hvilke utfordringer man møter på slik at veien kan bli litt enklere for andre. Jeg deltar også i samfunnsdebatten.